Zubsolv är en produkt för behandling av opioidberoende. Zubsolv består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon. 

Zubsolv är en produkt för behandling av opioidberoende. Zubsolv består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon.Utbudet av sex olika dosstyrkor medför möjligheter till individanpassad dosering med potentiellt färre tabletter jämfört med existerande substitutionsbehandlingar.

I juli 2013 godkändes Zubsolv för underhållsbehandling av opioidberoende. I augusti 2015 godkändes den utökade indikationen ”Initiering av Behandling av Opioidberoende” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I november 2017 godkändes Zubsolv av EU-kommissionen för behandling av opioidberoende i Europa. Zubsolv bör användas som en del av en övergripande vårdplan, innefattande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör initieras under ledning av certifierade läkare.

 Produkt Zubsolv 
 Indikation Opioidberoende
 Partners Orexo US., Mundipharma1
 Kommersiella rättigheter  USA, Globalt ex USA2

I december 2018 återtogs rättigheterna till Zubsolv utanför USA från Mundipharma. Kontraktet löper ut i april 2019. Arbetet med att hitta nya partners har påbörjats. 

2 I november 2017 godkändes Zubsolv av EU-kommissionen för behandling av opioidberoende i Europa

För mer information opioidberoende i USA samt om läkemedlet Zubsolv i USA, vänligen se våra amerikanska websidor nedan

www.zubsolv.com

www.rise-us.com