OX382 - oral formulering av buprenorfin

Orexo utvecklar en unik sväljbar formulering med buprenorfin (OX382). Målet är att komma först ut på marknaden med ett nytt läkemedel som erbjuder tydliga fördelar i jämförelse med dagens behandlingsalternativ för vissa patientkategorier och behandlingskliniker. 

OX124 - akut överdosmedicinering med naloxon

OX124 är baserat på en ny och unik teknologi, utvecklat för att tillhandahålla en snabbverkande medicinering vid behandling av överdos med en differentierade egenskaper i jämförelse med nuvarande produkter på
marknaden och produkter under utveckling. Projektet stöder Orexos ambition att ta ett bredare ansvar inom behandlingsområdet beroende.

OX338 – ny NSAID formulering

Avsikten är att utveckla en ny NSAID formulering för ersättning av opioider vid akut behandling av medelsvår till svår smärta. Projektet stöder Orexos ambition att ta ett bredare ansvar för att motverka och minska risken för att patienter utvecklar ett, inom behandlingsområdet, beroende av opioider. 

 

OX124 och OX338 stöder Orexos ambition att ta ett bredare ansvar inom behandlingsområdet beroende

 

OX-MPI – inflammation

Den ledande läkemedelskandidaten i OX-MPI programmet, BI1029539, har identifierats som en mycket selektiv anti-inflammatorisk förening som påverkar microsomal prostaglandin E syntas (mPGES-1). Projektet
utvecklas av Orexos partner Gesynta Pharma AB, som äger rättigheterna till projektet.

OX51 - akuta smärtepisoder

OX51 är en ny sublingual formulering innehållande alfentanil. Projektet har utvecklats för att möta den snabbt växande efterfrågan på effektiv smärtlindring under kortvariga kirurgiska och diagnostiska ingrepp. Projektet har framgångsrikt passerat fas II studier och är tillgänglig för möjliga partnersamarbeten, men hittills har ingen optimal partner identifierats. 

Projektet har framgångsrikt passerat fas II studier och är tillgänglig för möjliga partnersamarbeten, men hittills har ingen optimal partner identifierats.