Ett viktigt mål de senaste åren har varit att etablera ett växande och lönsamt specialistläkemedelsbolag med en egen kommersiell kapacitet att ta nya produkter på marknaden. Eftersom lönsamhet nåtts, förblir ett viktigt mål att maximera potentialen hos Zubsolv®, vilket möjliggör för ökade investeringar i forskning & utveckling samt affärsutveckling med fokus på beroende.