Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

 

1 https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db294.htm

 

 

Den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter kan sammanfattas enligt följande:

   

Många drabbade få behandlas
 • 100 miljoner lider av kronisk smärta
 • 50 miljoner använder opioider för smärtlindring
 • Mer än 10 miljoner amerikaner använder opioider i icke-medicinsk syfte1
 • En av fyra som får kronisk behandling med opioider i primärvården har problem med beroende och över 5 miljoner är beroende av opioider2
 • 2 miljoner är diagnostiserade opioidmissbrukare3
 • Cirka 0,8 miljoner behandlas

1 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids
2 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids
3 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/opioids

Omfattande marknad i stark tillväxt
 • Värdet på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende uppskattas till över USD 2,6 miljarder brutto
 • 2017 uppgick den årliga genomsnittliga tillväxten på marknaden till 11 procent
En aktör dominerar

Marknaden domineras av en aktör som har en under lång tid haft monopol på buprenorfin baserad behandling och därmed varit med sedan marknaden började ta fart. Bolaget har fortsättningsvis en stark position på marknaden. Förutom Orexo finns ett mindre bolag som säljer under eget varumärke och cirka fem aktörer utgörs av generikabolag.

 

Legala förändringar förväntas öka tillväxten på kort sikt
 • Under 2016 meddelade amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartementet att taket för behandling med buprenorfin/naloxone höjs från 100 till 275 patienter per år och läkare
 • Under 2016 signerade även amerikanska kongressen den så kallade, The Comprehensive Addiction and Recovery Act, (CARA), vilket bland annat innebär att även sjuksköterskor och läkarassistenter får skriva ut recept vilket implementeras under 2017 och 2018

Förutom att fler människor får vård skapas förutsättningar för marknaden att normaliseras. Besluten ökar de ekonomiska incitamenten för läkare att starta kliniker och i större utsträckning börja behandla patienter.

 

Zubsolvs konkurrensfördelar
 • Historiskt har Zubsolv® haft en starkare tillväxt bland nya patienter
 • Bredaste utbudet av dosstyrkor och enda bolaget erbjuder en unik låg dos för nedtrappning av behandling
 • Marknadens mest omfattande kliniska data
 • 70 procent av patienterna föredrar Zubsolv framför det marknadsledande läkemedlet i USA1. Motsvarande siffra i Europa är 79 procent1

1Resultat från ISTART STUDY i USA - största urval (N=758) samt bioekvivalent studie i EU med datauppgifter tillgångligt hos Orexo