Orexos portfölj innehåller kommersiella produkter som är godkända på flera marknader över hela världen och projekt i olika utvecklingsfaser. Kommersiellt ligger nuvarande fokus på opioidberoende och smärta medan arbetet inom forskning & utveckling framförallt är inriktad på beroende i alla faser, från förebyggande till behandling.