Nyckeltal

SEK miljoner, om inget annat anges

2018

jul-sep

2017

jul-sep

2018

jan-sep

2017

jan-sep

12 mån

okt 2017 - sep 2018

12 mån

okt 2016 - sep 2017

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning totalt

216,6

166,2

556,0

452,6

747,0

637,3

varav Zubsolv® US nettoomsättning

165,4

121,1

454,9

359,3

581,4

487,5

Kostnader för sålda varor

-42,4

-32,1

-128,4

-114,1

-178,7

-159.0

Operativa kostnader

-139,6

-93,2

-369,4

-311,3

-480,0

-428,6

EBIT

34,6

40,9

58,2

27,2

88,2

49,8

Rörelsemarginal %

16,0

24,6

10,5

6,0

11,8

7,8

US EBIT

55,6

31,8

136,5

54,0

156,2

51,6

US Rörelsemarginal %

33,6

26,3

30,0

15,0

26,9

10,6

EBITDA

39,8

46,1

73,7

42,8

109,0

67,1

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

1,80

0,82

2,50

-0,10

3,27

0,55

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

1,77

0,81

2,46

-0,10

3,26

0,55

Kassaflöde från löpande verksamhet

24,5

92,3

170,4

169,6

147,4

241,0

Likvida medel

516,6

370,7

516,6

370,7

516,6

370,7