Fördelning av nettoomsättning

SEK miljoner

2018

jul-sep

2017

jul-sep

2018

jan-sep

2017

jan-sep

12 mån

okt 2017 - sep 2018

12 mån

okt 2016 - sep 2017

Zubsolv® US

165,4

121,1

454,9

359,3

581,4

487,5

Zubsolv – regioner RoW

0,2

31,0

36,6

Zubsolv – total

165,6

121,1

485,9

359,3

618,0

487,5

Abstral® royalty

48,7

39,4

66,4

57,8

121,8

110,0

Edluar® royalty

2,3

5,7

3,7

13,7

7,3

18,0

OX-CLI

21,8

21,8

Totalt

216,6

166,2

556,0

452,6

747,1

637,3

Nyckeltal

SEK miljoner, om inget annat anges

2018

jul-sep

2017

jul-sep

2018

jan-sep

2017

jan-sep

12 mån

okt 2017 - sep 2018

12 mån

okt 2016 - sep 2017

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning totalt

216,6

166,2

556,0

452,6

747,0

637,3

varav Zubsolv® US nettoomsättning

165,4

121,1

454,9

359,3

581,4

487,5

Kostnader för sålda varor

-42,4

-32,1

-128,4

-114,1

-178,7

-159.0

Operativa kostnader

-139,6

-93,2

-369,4

-311,3

-480,0

-428,6

EBIT

34,6

40,9

58,2

27,2

88,2

49,8

Rörelsemarginal %

16,0

24,6

10,5

6,0

11,8

7,8

US EBIT

55,6

31,8

136,5

54,0

156,2

51,6

US Rörelsemarginal %

33,6

26,3

30,0

15,0

26,9

10,6

EBITDA

39,8

46,1

73,7

42,8

109,0

67,1

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

1,80

0,82

2,50

-0,10

3,27

0,55

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

1,77

0,81

2,46

-0,10

3,26

0,55

Kassaflöde från löpande verksamhet

24,5

92,3

170,4

169,6

147,4

241,0

Likvida medel

516,6

370,7

516,6

370,7

516,6

370,7

Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

MSEK

Q3

2018

Q3

2017

Jan – Sep

2018

Jan - Sep

2017

12 mth

Oct 2017 – Sep 2018

Cash flow from operating activities

24.5

92.3

170.4

169.6

146.6

Investment activities

-0.5

-0.5

-2.2

-0.8

-1.6

Financing activities

-0.1

-

-

-59.0

-85.4

Cash flow (excl exchange rate differences)

23.9

91.8

168.2

109.8

59.6

Liquid funds

516.6

370.7

516.6

370.7

327.9